NAPOMENA:Sadržaj iz Word dokumenta ne kopirajte direktno u aplikaciju!
Možete ga prekucati ili iskopirati u Notepad, a onda iz Notepad-a prebacite u aplikaciju.

Ukoliko PRVI PUT popunjavate aplikaciju, pročitajte FAQ sa desne strane.

Pravilnik o naknadama troškova na Univerzitetu u Nišu, Član 8 (Glasnik Univerziteta broj 4/12)


FAQ


Unos naših slova
Ukoliko želite da unosite podatke koji sadrže naša slova koristite isključivo srpsku latiničnu, hrvatsku ili slovenačku tastaturu, a ne YU fontove. Ukoliko želite da unosite podatke bez naših slova koristite englesku tastaturu.
Format datuma
Sve datume treba unositi u formatu dd.mm.yyyy
Ograničenja za unos teksta
Reference mentora i kandidata mogu imati maksimalno 255 karaktera. Obrazloženje teme može imati maksimalno 2000 karaktera. Doprinos disertacije može imati maksimalno 2000 karaktera.
Fajlovi za upload
Fajlovi koji se upload-uju mogu biti proizvoljne veličine. Dozvoljeni formati su .htm, .pdf ili .doc (MS Word).
Štampa zahteva
Da biste odštampali Zahtev za davanje saglasnosti na predlog teme doktorske disertacije ili Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji kliknite na Pretraživanje disertacija i unošenjem odgovarajućih kriterijuma nađite željenu disertaciju. U gornjem desnom uglu, pored naslova Podaci o disertaciji prikazana je ikonica štampača. Klikom na nju dolazite do stranice za štampu zahteva.
Štampa dokumenata
Da biste odštampali neki od upload-ovanih dokumenata kliknite na Pretraživanje disertacija i unošenjem odgovarajućih kriterijuma nađite željenu disertaciju. U gornjem desnom uglu, pored naslova Podaci o disertaciji prikazana je ikonica štampača. Klikom na nju dolazite do stranice za štampu zahteva i dokumenata.
Link na početnu stranu
Na svakoj stranici postoji link na početnu stranu aplikacije, predstavljen kućicom u gornjem levom ili desnom uglu.
Pretraživanje
Kod unosa uslova pretrage možete koristiti srpsku latiničnu, hrvatsku, slovenačku ili englesku tastaturu - to neće uticati na rezultate pretrage, tj. biće vraćeni svi slogovi koji zadovoljavaju Vaš uslov bez obzira kako su unošeni u bazu (da li je prilikom unosa korišćena srpska tastatura, Yu fontovi, ili uopšte nisu korišćena naša slova).
Pretraživanje disertacija
Korisničko uputstvo
Predlozi,pitanja,komentari...
     

OBRASCI iz Pravilnika o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije
("Glasnik Univerziteta u Nisu" broj 5/2014)

napomena:ovi obrasci se popunjavaju za kandidate koji podnose zahtev za odobravanje teme doktorske disertacije počev od 19.8.2014.god.


Copyright © 1995-2019 JUNIS® - Univerzitet u Nišu
Sva prava zadržana